در صورت تمایل جهت ارسال هر گونه خبر، پیشنهاد و یا انتقاد به عصربردسير از طریق ID تلگرام زیر اقدام فرمایید.
bardsirshoma@
و یا از طریق فرم زیر