مهرانگیز حیدریان با اشاره به اینکه در هفت نقطه از استان ایستگاه پایش وجود دارد که تمامی آنها شرایط ناسالم وخطرناک را نشان می دهند، گفت: شاخص کیفیت هوا هم اکنون در ایستگاه هوانیروز شهر کرمان عدد ۱۹۷ و در ایستگاه مشتاق عدد ۱۹۵ را نشان می دهد که این شرایط حکایت از وضعیت ناسالم هوا دارد.

به گزارش عصر بردسیر  ؛ مهرانگیز حیدریان با اشاره به آلودگی هوا در سطح شهر کرمان گفت: شاخص آلودگی هوا از ساعت ۴ صبح افزایش پیدا کرد و پس از آن شاهد افزایش غلظت گرد و غبار در شهر کرمان بودیم و ساعت شش صبح این مسئله اوج پیدا کرد.
رئیس سازمان پایش محیط زیست استان کرمان ادامه داد: شاخص کیفیت هوا هم اکنون در ایستگاه هوانیروز شهر کرمان عدد ۱۹۷ و در ایستگاه مشتاق عدد ۱۹۵ را نشان می دهد که این شرایط حکایت از وضعیت ناسالم هوا دارد.
وی با اشاره به اینکه در هفت نقطه از استان ایستگاه پایش وجود دارد که تمامی آنها شرایط ناسالم وخطرناک را نشان می دهند، اظهار کرد: تنها در شهرستان کهنوج شرایط هوا قابل قبول است.
حیدریان با بیان اینکه استان کرمان و سیستان و بلوچستان درگیر این شرایط آب و هوایی هستند، خاطر نشان کرد: بنا بر پیش بینی هواشناسی این شرایط جوی تا شرق استان و تا شهرستان نرماشیر به وجود می آمد که هم اکنون شاهد هستیم که این شرایط شهرستان های شمالی استان مانند انار و رارو را نیز درگیر کرده است.